• Home
  • Administration
  • Department
  • Department Of Academic Management (HEA)

Department Of Academic Management (HEA)

Jabatan Hal Ehwal Akademik (JHEA) merupakan jabatan yang bertanggungjawab mentadbir semua hal ehwal akademik KUIPs bagi fakulti dan pusat pengajian yang pada masa ini diletakkan di bawah pentadbiran Penolong Rektor (Akademik dan Pembangunan Mahasiswa).  JHEA diketuai oleh seorang pengarah dan dibantu oleh 2 orang pembantu tadbir.

1.    Memastikan semua program pengajian di KUIPs mendapat pengiktirafan dan akreditasi dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

2.    Memastikan penilaian kurikulum selari dengan pematuhan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) bagi semua program pengajian.

3.    Menyelaras semua urusan berkaitan akreditasi program pengajian di KUIPs.

4.    Memastikan pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Hasil (O.B.E) dalam system Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dan penilaian di KUIPs.

5.    Memastikan semua staf akademik atau penggantian staf akademik berjalan lancar setiap semester dan sidang akademik.

6.    Memastikan pengurusan dan pelaksanaan operasi akademik seiring dengan kehendak perlembagaan universiti, kementerian dan MQA.

BIL NAMA JAWATAN EXT EMEL
1 Nur Syuhada binti Zainal Abidin Pengarah Akademik 203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hashikin binti Hussein Pembantu Tadbir 203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Muhammad Afif bin Azemi Pembantu Tadbir 203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.