Artifak Simbolik

COKMAR

Cokmar seberat 7 kilogram mula diperlihatkan sempena Istiadat Konvokesyen Kali Pertama Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) sebagai simbol pengisytiharan penganugerahan Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Pascasiswazah. Setiap lambang yang terukir pada Cokmar mempunyai makna tersendiri yang menggambarkan keseluruhan komitmen dan inspirasi penubuhan KUIPs sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu.

Cokmar KUIPs

ASAS REKA BENTUK COKMAR

Konsep asas reka bentuk Cokmar diaplikasikan dari konsep reka bentuk yang sama dengan asas reka bentuk logo rasmi KUIPs yang telah diilhamkan dari asas sebuah rupa sebuah masjid di mana jelas dapat dilihat bentuk kubah di sebalik reka bentuk initial U dan P. Rekaan ini adalah untuk mendapatkan “synchronization” antara identity imej korporat dengan simbolan kemasyhuran. Reka bentuk Cokmar ini berukuran 42-inci (panjang) yang mengekalkan konsep keemasan dengan penambahan elemen utama supaya menepati dan memiliki ciri-ciri keagungan (dari segi perincian dan kecantikan tersendiri.

Kubah ditengah dikelilingi oleh empat tiang seri juga melambangkan sebagaimana rasa kecintaan rakyat kepada Raja yang memerintah Negara. Raja yang bersifat menaungi adalah merupakan asas kepada keadilan dan kesaksamaan, manakala rakyat jelata bersifat pelindung yang akan mempertahankan Institusi Diraja dalam apa jua keadaan pun. Kubah / masjid yang terdapat di atas Cokmar ini melambangi kuasa sebuah Institusi Islam dengan saduran wrna keemasan sebagai gambaran yang bernilai tinggi. Konsep gading ini adalah sebagai metafora yang melambangi “menuntut ilmu hingga ke menara gading”. Disisinya terdapat bentuk timbul gambaran bunga padi menggambarkan asas keperluan kehidupan.

KUBAH

Kubah Cokmar KUIPs

BUNGA PADI

Cokmar KUIPs

Pada bahagian atas ukiran Cokmar, terdapat ukiran bunga padi melambangi simbolan negeri Perlis sebagai sebuah negeri beraja dan melambangi hakikat menuntut ilmu itu tiada penghujungnya sebagaimana dituntut dalam Islam. Empat gading mengelilingi kubah adalah simbolan agama, ilmu, adat dan jati diri yang menaungi setiap jiwa insan. Ukiran geometri moden dengan warna emas sebagai asas untuk menatah batu permata ini adalah simbolik asas yang kukuh untuk sesuatu hasil yang baik melambangkan hasrat Kolej Universiti untuk memberikan ilmu yang mampu menyinari cahaya dalam kehidupan insan. Terdapat sepotong ayat suci Al-Quran yang dipetik daripada surah Al-Mujadalah terukir pada bahagian Cokmar ini yang membawa maksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang diri tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu, dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat, dan (ingatlah) Allah Maha Mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.”

(Ayat 11, Surah Al- Mujaadalah).

Tengkuk cokmar dihias dengan empat permata Topaz (kuning dan biru) melambangkan warna bendera negeri Perlis iaitu warna biru dan kuning melambangi Raja dan rakyat berpisah tiada. Asas metafora pada cokmar KUIPs melambangkan matlamat KUIPs untuk menghasilkan graduan yang mempunyai nilai ilmu dan sahsiah yang tinggi. Sendi bahagian cokmar ini disiapkan dengan warna keemasan melambangi kepentingan KUIPs dalam penghasilan graduan yang holistik selaras dengan nilai teras KUIPs iaitu SYUMUL, TAQWA dan DINAMIK. Warna kuning di bawah melambangkan kecemerlangan tanpa mengira kelas graduan, walaupun di bawah mahupun di atas, mereka tetap bernilai tinggi di mata manusia, malah diberikan tempat yang mulia disisi Allah S.W.T sebagaimana warna kuning yang dinilai sama tinggi dengan nilai emas.

TENGKUK COKMAR

REHAL & AL-QURAN

REHAL

Rehal KUIPs ini mula diperlihatkan pada Istiadat Pemashyuran Canselor yang pertama. Rehal ini sebagai symbol pembuka majlis istiadat Pemashyuran danPerisytiharan Penganugerahan Konvokesyen. Rehal ini akan dibawa bersama AL-Quran semasa majlis Pemasyhuran dan Istiadat Konvokesyen dimulakan yang melambangkan “hidup berlandaskan Al-Quran”.

Kepingan Luar & Dalam Rehal

KEPINGAN REHAL LUAR

Lambang Kolej timbul bersadur emas berkilat. Motif arabes atau kerawang KUIPs dipahat timbul dengan kemasan emas. Logo rasmi KUIPs melambangkan Institusi Keagamaan atau bangunan yang dibina untuk tujuan ibadah kejalan Allah SWT selari dengan penubuhan KUIPs sebagai Institusi Ilmu dan Pembangunan Insan yang akan dimanfaatkan kejalan Allah SWT.

KEPINGAN REHAL DALAM

Latar dirias kesan semburan pasir (matte) kusam.

KEPINGAN ATAS

Motif arabes atau kerawang KUIPs dipahat timbul dengan kemasan emas. Simetri geometrik dengan rekabentuk puncak kubah sebagai symbol Islamik dan institusi yang berkaitan dengan pembangunan insan.