Board of Governance

Get To Know Our BOG​

Hotspots Background

DR. MOHD AZRUL AZLEN ABD HAMID

YBHG. DATO' ALIM SETIA AHMAD BIN JUSOH​

PROF. DATO’ DR. AHMAD REDZUAN HAJI ABD RAHMAN

PROF. DATUK SYED OMAR SYED MOHAMAD AL-SAGGAFF

DATUK PROF. EMERITUS DR. KAMARUDIN HUSSIN

SAHIBUL FADHILAH DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI HAJI OTHMAN

DATO’ LELA PERKASA USTAZ MAHAMUD ABDUL

TUAN HAJI IZMI HAJI ISMAIL

AL-FADIL USTAZ NIDZAMUDDIN ZAKARIA