Board of Governance

Get To Know Our BOG​YBHG. DATUK PROFESOR EMERITUS DR. KAMARUDIN BIN HUSSIN

YBHG. PROFESOR DATO’ DR. AHMAD REDZUAN BIN HJ. ABD RAHMAN

YBHG. DATO' ALIM SETIA AHMAD BIN JUSOH

YBHG. DATO’ LELA PERKASA USTAZ MAHAMUD BIN ABDUL

YBHG. SAHIBUS SAMAHAH PROFESOR MADYA DATO’ ARIF PERKASA DR. MOHD ASRI BIN ZAINUL ABIDIN

YBHG. PROFESOR DATUK SYED OMAR BIN SYED MOHAMAD AL-SAGGAF

YBRS. TUAN HAJI IZMI BIN HAJI ISMAIL

YBRS. AL-FADIL USTAZ NIDZAMUDDIN BIN ZAKARIA

YBHG. DR. MOHD AZRUL AZLEN BIN ABD HAMID

YBHG. DR. JIHAN BINTI AHMAD