Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

Fakulti Pengajian Islam

Fakulti Pengajian Islam (FPI) bertanggungjawab dalam membangunkan kurikulum pendidikan tinggi  (Al-Quran) dalam bidang Pengajian Islam,  Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab dan Al-Quran serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang menepati kehendak mahasiswa, pihak-pihak berkepentingan, ummah dan pasaran.

 

FPI juga dipertanggungjawabkan menyediakan dan memastikan 80% kurikulum pengajian Islam, Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab dan al-Quran berteraskan al-Quran dan Sunnah dan berdaya saing, memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang cekap, sistematik dan berkesan dan memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran melalui peningkatan kualiti yang berterusan. Selain daripada itu, FPI juga menjadi wadah untuk ta’aruf antara pelbagai bangsa dan latar.

Menjadi institusi akademik berteraskan Islam terkemuka di peringkat antarabangsa yang menawarkan gabungan program pengajian Islam tradisional dan kontemporari.

Menghasilkan pelajar yang berpengetahuan dan berkompeten dalam pemangkin ke arah pembangunan dan pemodenan negara.

Membangunkan kurikulum pendidikan tinggi  (Al-Quran) dalam bidang Pengajian Islam, Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab dan Al-Quran serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang menepati kehendak mahasiswa, pihak-pihak berkepentingan, ummah dan pasaran.

 

KUALITI OBJEKTIF

  1. Menyediakan dan memastikan 80% kurikulum Pengajian Islam, Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab dan Al-Qurandan Sunnah dan berdaya saing.
  2. Memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang cekap, sistematik dan berkesan.
  3. Memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran melalui peningkatan kualiti yang berterusan.
  4. Memberi komitmen terhadap peningkatan secara berterusan dalam aspek perkhidmatan, kualiti graduan dan system kualiti.
  5. Menggunakan amalan terbaik untuk melahirkan ilmuan Islam yang berpendidikan sepadu dan modal insan yang menghayati moto:
“Syumul, Taqwa, Dinamik”

SILA RUJUK LAMPIRAN

1) Jabatan Pengajian Kontemporari Islam

2) Jabatan Pengajian Syariah

3) Jabatan Pengajian Bahasa Arab

4) Jabatan Pengajian Usuluddin

1. Asasi Pengajian Islam
MQA/FA 6032
(N/010/3/0365)

2. Diploma Pengajian Islam Islam
MQA/ FA 4858
(N/221/4/0166)

3. Diploma Syariah
MQA/FA 4859
(N/221/4/0165)

4. Diploma Bahasa Arab
MQA/PA 9534
(N/224/4/0184)

5. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Kepujian)
MQA/ PA 7412
(N/221/6/0183)

BIL.NAMAJAWATANJABATANEMEL
1.DR AKRAM BIN DAHAMAN @ DAHLANPEMANGKU DEKANFAKULTI PENGAJIAN ISLAMakram@kuips.edu.my
2.DR ABDUL RASHEED OLATUNJI ABDULSSALAMPENSYARAH (DK 51)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMsalam@kuips.edu.my
3.KU MOHD SYARBAINI BIN KU YAACOBPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMsyarbaini@kuips.edu.my
4.MOHD ROESFAN SAZZERIN BIN MOHD SOFIPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMroesfan@kuips.edu.my
5.MUHAMMAD FIRDHAUS BIN ZULKIFLIPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMmfirdhausz@kuips.edu.my
6.NOR MUSFIRAH BINTI MOHAMADPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMmusfirah@kuips.edu.my
7.SALEH ABDELNASER MAHMOUD YOUSEFPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMsaleh@kuips.edu.my
8.MAZLAN BIN MOHD IBRAHIMPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMibnu_ibrahim@kuips.edu.my
9.AFIFFUDIN BIN MOHAMMED NOORPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMafiffudin@kuips.edu.my
10.AZHAN TAQIYADDIN BIN ARIZANPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMazhan@kuips.edu.my
11.ISMAIL BIN HASAN BATU BARAPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMismail@kuips.edu.my
12.MOHAMMAD DHIYA’UL HAFIDH BIN FATAH YASINPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMdhiya@kuips.edu.my
13.MUHAMMAD MUTHI’UL HAQQ BIN FATAH YASINPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMmuthi@kuips.edu.my
14.MUHAMMAD IHSAN BIN IDRISPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMihsan@kuips.edu.my
15.MOHAMMAD ROSHIMI BIN ABDULLAHPENSYARAH (DK 45)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMmohdroshimi@kuips.edu.my
16.KHALILULLAH AMIN BIN AHMADPENSYARAH (DK 41)FAKULTI PENGAJIAN ISLAMamin@kuips.edu.my