Logo-KUIPs-full

Telephone

+604 - 9851 867

Fax

+604 - 9851 852

Email

info@kuips.edu.my

KUIPs

@kolejuniversitiislamperlis

Fakulti Perniagaan Dan Sains Pengurusan

Fakulti Perniagaan dan Sains Pengurusan (FPSP) bertanggungjawab untuk membangunkan kurikulum pendidikan tinggi di dalam bidang perakaunan, perniagaan, pengurusan dan teknologi maklumat serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang memenuhi keperluan pelajar, pemegang taruh, masyarakat serta pasaran.

FPSP juga bertanggungjawab dalam menyediakan dan memastikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sistematik serta menaiktaraf kualiti perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran melalui peningkatan kualiti yang berterusan.

Untuk mewujudkan nilai yang bertepatan untuk perniagaan dan masyarakat dengan menyediakan kepimpinan intelektual, memajukan sains dan pengurusan dengan membangunkan pemimpin yang beretika untuk bertindak sebagai agen perubahan yang didorong oleh teknologi dan inovasi.

Fakulti ini berdedikasi dalam mencipta dan meneroka pengetahuan dalam usaha untuk menambahbaik para graduan kami melalui pelbagai program akademik yang cemerlang, menyediakan pelajar-pelajar sebagai menjadi pemimpin dan melibatkan rakyat dengan pemahaman bahawa kepelbagaian dan penyertaan antara adalah komponen penting kecemerlangan kami.

 • Berkhidmat untuk Fakulti, Universiti, komuniti perniagaan, organisasi profesional, golongan akademik dan lain-lain, serta masyarakat tempatan, negara dan antarabangsa.
 • Komited untuk perkembangan intelek para pelajar dan fakulti.
 • Memupuk dan mengekalkan rasa ingin tahu, kreativiti, pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kakitangan dan pelajar.
 1. Jabatan Perniagaan
 2. Jabatan Perakaunan
 3. Jabatan Teknologi Maklumat
 1. Diploma Perakaunan (MQA/PA 9297) [N/344/4/0504]
 2. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (MQA/PA 9334) [N/344/6/0505]
 3. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (MQA/FA 4310) [N/345/6/0520]
 4. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan) (MQA/FA 4309) [N/345/6/0521]
 5. Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa (Kepujian) (MQA/PA 10896) [N/345/6/1109]
 6. Ijazah Sarjana Muda Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan (Kepujian) (MQA/PA 10895) [N/345/6/1121]
 7. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Internet Of Things) (MQA/PA 10479) [N/482/6/0183]
 8. Ijazah Sarjana Muda Komputer Sains (Kepujian) (Sains Data) (MQA/PA 10892) [N/481/6/0825]
BIL.NAMAJAWATANJABATANEMEL 
1.DR. BIBI NORAINI BINTI MOHD YUSUFDEKAN bibinoraini@kuips.edu.my
2.DR. NOORKARTINA BINTI MOHAMADTIMBALAN DEKAN AKADEMIK & EHWAL PELAJAR kartina@kuips.edu.my
3.ABDUL GHAFUR BIN HANAFITIMBALAN DEKAN PASCA SISWAZAH & PENYELIDIKAN ghafur@kuips.edu.my
4.DR. MAI SYAHEERA BINTI MIAU SHAARIKETUA JABATANJABATAN PERNIAGAANsyaheera@kuips.edu.my
5.DR. FARAH MASTURA BINTI NOOR AZMANKETUA JABATANJABATAN PERAKAUNANfarah@kuips.edu.my
6.IZWAN NURLI BIN MAT BISTAMANKETUA JABATANJABATAN TEKNOLOGI MAKLUMATizwan@kuips.edu.my
7.DR. JIHAN BINTI AHMADPENSYARAH KANANJABATAN PERNIAGAANjihan@kuips.edu.my
8.DR. AHMAD SHABUDIN BIN ARIFFINPENSYARAH KANANJABATAN PERNIAGAANshabudin@kuips.edu.my
9.DR. MONA FAIRUZ BINTI RAMLIPENSYARAH KANANJABATAN PERNIAGAANmonafairuz@kuips.edu.my
10.NOOR SAIDATUL NATRAH BINTI SAAIDONPENSYARAHJABATAN PERNIAGAANsaidatulnatrah@kuips.edu.my
11.RAZINDA TASNIM BINTI ABDUL RAHIMPENSYARAHJABATAN PERNIAGAANrazindatasnim@kuips.edu.my
12.MUHAMMAD AIZAT BIN MD SINPENSYARAHJABATAN PERNIAGAANaizatmdsin@kuips.edu.my
13.SITI FARHANA BINTI HASANUDINPENSYARAHJABATAN PERNIAGAANfarhana@kuips.edu.my
14.FAUZIAH BINTI MOHD SAFARPENSYARAHJABATAN PERNIAGAANfauziah@kuips.edu.my
15.SYARIFAH FAIRUZ BINTI SYED RADZUANPENSYARAH KANANJABATAN PERAKAUNANshfairuz@kuips.edu.my
16.RABIATUL ADAWIYAH BINTI SAFIEEPENSYARAHJABATAN PERAKAUNANadawiyah@kuips.edu.my
17.BADRUL HISHAM BIN ABD RAHMANPENSYARAHJABATAN PERAKAUNANbadrul@kuips.edu.my
18.NOR IZHAM BIN SUBRIPENSYARAHJABATAN TEKNOLOGI MAKLUMATizham@kuips.edu.my
19.MOHD ZAKI BIN SHAHABUDDINPENSYARAHJABATAN TEKNOLOGI MAKLUMATmzaki@kuips.edu.my
20.ROZANA BINTI MOHD JAMILPENSYARAHJABATAN TEKNOLOGI MAKLUMATrozana@kuips.edu.my
ms_MYMalay