1. IKLAN SEBUTHARGA (MUAT TURUN)

  • Tawaran Perkhidmatan membekal,membangun,memasang,konfigurasi,menguji dan mentauliah campus management system (CMSS) dan University Operational System (UOS) untuk Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

          IKLAN SEBUT HARGA APRIL 2021

INFORMASI

 MAKLUMAT IKLAN SEBUT HARGA

         1) Tawaran Perkhidmatan membekal,membangun,memasang,konfigurasi,menguji dan mentauliah Campus Management Solution System (CMSS) dan University Operational System (UOS) untuk Kolej Universiti Islam Perlis.

  • Kod Bidang: 210102, 210103, 210104, 210105
  • Tarikh: 10 Mei 2021
  • Masa: 11.00 Pagi
  • Tempoh tawaran: 4 minggu
  • Tempat: Jabatan Bendahari, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
  • Kehadiran: Kehadiran adalah diwajibkan kepada pembekal.

PEMAKLUMAN

i.   Pihak pengurusan KUIPs mengamalkan iklan sebut harga (tender) secara terbuka untuk ditandingi oleh semua kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan memegang sijil CIDB bagi bekalan perkhidmatan mengikut kesesuian tender yang telah diiklankan.

ii.  Tender terbuka yang telah dikhaskan kepada kontraktor Bumiputera dan hanya kontraktor-kontraktor Bumiputera dalam kelas yang ditetapkan untuk mengambil bahagian tender.

iii. Lawatan tapak (site visit) adalah mengikut tarikh pengiklanan yang telah disediakan di borang iklan sebutharga.

iv. Pemohon dikehendaki menghantar maklumat permohonan ke Jabatan Bendahari KUIPs ataupun menggunakan perkhidmatan pos ke alamat di bawah:

 

JABATAN BENDAHARI
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS (KUIPs)
KAMPUS SEBERANG RAMAI, TAMAN SEBERANG JAYA FASA 3,
SEBERANG RAMAI, 02000 KUALA PERLIS
NO. TEL: 04 – 9851 867

(u.p: Bahagian Pengurusan Aset dan Perolehan)

 

v. Harga Borang iklan sebutharga (tender) juga telah dinyatakan di dalam maklumat di borang iklan dan penghantaran borang iklan sebutharga (tender) adalah mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Pejabat Bendahari Kolej Universiti Islam perlis.

vi.  Ditegaskan bahawa hanya maklumat permohonan/pembekal yang LENGKAP serta memenuhi syarat dan tertakluk kepada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga KUIPs akan di proses ke peringat penyaringan.

v. Kepada syarikat/pembekal yang tidak menerima jawapan atau panggilan dari pihak Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) untuk tempoh 3 bulan dari tarikh Pembelian Borang Tender KUIPs adalah dianggap tidak berjaya.