SENARAI SEMAK PENDAFTARAN

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN UNTUK KEMASUKAN PELAJAR BAHARU

     PEMBERITAHUAN

 • Laman ini adalah rujukan kepada pihak pelajar baharu untuk mengisi maklumat dan menghantar borang yang berkenaan semasa hari pendaftaran.

 • Senarai semak pendaftaran mengandungi borang-borang dan panduan yang berkaitan pendaftaran kemasukan pelajar baharu.

 • Anda dikehendaki muat turun dan mencetak borang-borang pendaftaran di bahagian menu.

 • Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh hubungi pegawai unit kemasukan pelajar.

Borang – borang dokumen di bawah ini mengandungi maklumat seperti bawah berikut:

 1. Senarai semak dokumen Pendaftaran Pelajar Baru.
 2. Borang Jawapan Penerimaan Tawaran.
 3. Borang Maklumat Pelajar (Jabatan Bendahari)
 4. Borang Kebenaran Waris bagi Pelajar untuk Aktiviti di KUIPs.
 5. Borang Permohonan Kad Pelajar.
 6. Borang Pemeriksaan Kesihatan.
 7. Senarai Semak Permohonan Biasiswa Pengajian Tinggi Asnaf.
 8. Panduan Kemasukan ke Pusat Kediaman Pelajar.

Anda dikehendaki muat turun dan cetak dokumen ini di URL Links di bawah.

Sila klik URL Links untuk muat turun borang:

BORANG SENARAI SEMAK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU