Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

Ahli Senat

rektor kuips

SAHIBUL FADHILAH PROFESOR DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI BIN HAJI OTHMAN

PENGERUSI

PROFESOR MADYA DR AKRAM BIN DAHAMAN @ DAHLAN

TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & EHWAL PELAJAR

Syarifah fairuz

CIK SYARIFAH FAIRUZ BINTI SYED RADZUAN

Pengarah Pusat Pengurusan Akademik (PusPA)

Dr Mona

DR. MONA FAIRUZ BINTI RAMLI

Pemangku Dekan Fakulti Perniagaan & Sains Pengurusan

DR. ABDUL BASIR BIN AWANG @ MOHD RAMLI

Dekan Fakulti Pengajian Islam

DR. ASHRAF HASSAN MOHAMAD HASSAN

Timbalan Dekan Fakulti Al-Quran & As-Sunnah

Wan Dhaiyudeen

ENCIK WAN MOHD DHAIYUDEEN HELMY BIN WAN MOHAR

Pemangku Dekan Fakulti Muamalat & Kewangan Islam

DR. QOSIM MUHAMAD TIJANI

Ketua Jabatan Bahasa
Al-Quran

Dr Shabudin

DR. AHMAD SHABUDIN BIN ARIFIN

Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (RMIC)