Biasiswa Pendidikan Tinggi MAIPS

Biasiswa Pendidikan Tinggi MAIPS – KUIPs merupakan satu biasiswa penuh pengajian oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) bagi memberi peluang kepada pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pengajian ke Kolej Universiti Islam Perlis. Biasiswa ini meliputi pengajian peringkat diploma dan ijazah dengan tajaan penuh sehingga tamat pengajian.

Syarat Permohonan:

Kelebihan Biasiswa: