Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA PENGURUSAN MASJID (MQA/PA 10894) [N/345/4/1130]

Masjid Alwi-pengurusan masjid
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PENGURUSAN MASJID (MQA/PA 10894) [N/345/4/1130]
2 JUMLAH JAM KREDIT 93 JAM KREDIT
3 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
4 YURAN PENGAJIAN
  • RM 19,816 (PELAJAR TEMPATAN)
  • RM 22,385 (PELAJAR ANTARABANGSA)
5 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
https://kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/10/FAKULTI-MUAMALAH-KEWANGAN-ISLAM-A4-5-2480x3350.jpg