Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA PENGURUSAN MASJID (MQA/PA 10894) [N/345/4/1130]

Masjid Alwi-pengurusan masjid
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PENGURUSAN MASJID (MQA/PA 10894) [N/345/4/1130]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini bakal melahirkan seorang pentadbir masjid yang mempunyai ilmu pengetahuan agama serta kemahiran insaniah lain seperti kemahiran keusahawanan, kemahiran kepimpinan dan pengurusan profesional bagi memenuhi keperluan semasa.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 92 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 19,816 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 22,385 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran dan Lulus Matematik; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU

  iii. Lulus Sijil Kemahiran Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan SPM minimum satu (1) Kredit; ATAU

  iv. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  v. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon