DIPLOMA PERAKAUNAN (MQA/PA 9297) [N/344/4/0504]

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN cover
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PERAKAUNAN (MQA/PA 9297) [N/344/4/0504]
2 JUMLAH JAM KREDIT 91 JAM KREDIT
3 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
4 YURAN PENGAJIAN
  • RM 20,735 (PELAJAR TEMPATAN)
  • RM 23,290 (PELAJAR ANTARABANGSA)
5 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
https://kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/10/FAKULTI-FAKULTI-PERNIAGAAN-SAINS-PENGURUSAN-rgb-small-2-2480x3350.jpg