DIPLOMA PERBANKAN ISLAM (MQA/FA 4103) [R/343/4/0111]

DIPLOMA PERBANKAN ISLAM cover
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PERBANKAN ISLAM (MQA/FA 4103) [R/343/4/0111]program diploma
2 JUMLAH JAM KREDIT 93 JAM KREDIT
3 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
4 YURAN PENGAJIAN
  • Pelajar tempatan - RM 17,990
5 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
https://kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/10/FAKULTI-MUAMALAH-KEWANGAN-ISLAM-A4-4-2480x3350.jpg