IJAZAH SARJANA MUDA KOMPUTER (DATA SAINS) KEPUJIAN (MQA/PA 10892) (N/481/6/0825)

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/06/Webp.net-resizeimage.png
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (DATA SAINS) DENGAN KEPUJIAN (MQA/PA 10892) (N/481/6/0825)
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 124 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 3 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 37,200 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 38,440 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • September
 • Februari
8 SYARAT KEMASUKAN Kriteria kelayakan akademik minimum untuk program ini adalah seperti berikut:
  i. Lulus program Matrikulasi atau Kursus Asas dengan minimum PNGK 2.00 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik Tambahan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  iii. Diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU yang setara dengan minimum PNGK 2.50 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  iv. Sebarang Diploma dalam bidang Sains & Teknologi dengan minimum PNGK 2.50 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia