Logo-KUIPs-full

Telephone

+604 - 9851 867

Fax

+604 - 9851 852

Email

info@kuips.edu.my

KUIPs

@kolejuniversitiislamperlis

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA (KEPUJIAN) (MQA/PA 10896) [N/345/6/1109]

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA (KEPUJIAN) (MQA/PA 10896) [N/345/6/1109]
2 JUMLAH JAM KREDIT 125 JAM KREDIT (PELAJAR TEMPATAN)
3 TEMPOH PENGAJIAN 3 ½ TAHUN
4 YURAN PENGAJIAN
  • RM 41,080 (PELAJAR TEMPATAN)
  • RM 44,410 (PELAJAR ANTARABANGSA)
5 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
https://kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/10/FAKULTI-FAKULTI-PERNIAGAAN-SAINS-PENGURUSAN-rgb-small-7-2480x3350.jpg
ms_MYMalay