Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) IN INTERNET OF THINGS (MQA/PA 10479) [N/482/6/0183]

diploma-IOT
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) IN INTERNET OF THINGS (MQA/PA 10479) [N/482/6/0183]
2 JUMLAH JAM KREDIT 125 JAM KREDIT
3 TEMPOH PENGAJIAN 4 TAHUN
4 YURAN PENGAJIAN
  • RM 43,230 (PELAJAR TEMPATAN)
  • RM 46,580 (PELAJAR ANTARABANGSA)
5 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
https://kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/10/FAKULTI-FAKULTI-PERNIAGAAN-SAINS-PENGURUSAN-rgb-small-6-2480x3350.jpg