Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) IN INTERNET OF THINGS (MQA/PA 10479) [N/482/6/0183]

diploma-IOT
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) IN INTERNET OF THINGS (MQA/PA 10479) [N/482/6/0183]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) dalam Internet of Things merumuskan hasil pembelajaran dan matlamat pendidikan yang selaras dengan visi dan misi universiti. Kepelbagaian spesifik yang ditunjukkan selepas tamat pengajian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) dalam Internet of Things termasuk pengembangan pengetahuan mengenai subjek dan industri; aplikasi pengetahuan; etika dan profesionalisme pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah; kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan; pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat; serta keusahawanan dan pengurusan. Selain itu, Internet of Things adalah web di mana alat, mesin, produk harian, peranti dan objek berkongsi maklumat tentang diri mereka dengan cara yang baru, dalam masa nyata. Menggunakan pelbagai teknologi seperti cip pengenalan frekuensi radio tertanam (RFID) yang dikaitkan dengan alamat IP (tandatangan internet), komunikasi dekat lapangan, kod produk elektronik dan sistem GPS hampir apa sahaja yang boleh disambungkan ke rangkaian. Objek yang disambungkan kemudiannya boleh dijejaki dan maklumat output dapat direkodkan, dianalisis, dan dikongsi dengan banyak cara melalui internet. Graduan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) dalam Internet of Things diharapkan dapat mendalami kemahiran-kemahiran tersebut.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 125 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 43,230 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 46,580 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  Pelajar Tempatan
  i. Lulus Matrikulasi dalam bidang yang berkaitan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan PNGK 2.0 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Lulus Penuh dalam dua (2) mata pelajaran dengan minimum Gred C (GP 2.0) dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya; ATAU

  iii. Diploma (Tahap 4, KKM) dalam Sains Komputer atau Kejuruteraan Perisian atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau yang setara dengannya dengan mendapat PNGK minimum 2.50 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya; ATAU

  iv. Lain-lain Diploma (Tahap 4, KKM) dalam Sains dan Teknologi atau Pengajian Perniagaan dengan minimum PNGK 2.50 boleh diterima tertakluk kepada proses penilaian yang ketat dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya; ATAU

  v. Lain-lain kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

  Pelajar Antarabangsa

  i. Kelayakan kemasukan antarabangsa dari MQA; dan

  ii. Peperiksaan Sekolah Menengah Tinggi atau setara dengan minimum 60% untuk Matematik; dan

  iii. Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris:

  a. Markah International English Testing System (IELTS) minimum 5.0; ATAU

  b. Markah Test of English as a Foreign Language Paper – based test (TOEFL PBT) minimum 500; ATAU

  c. Cambridge English: First (FCE) minimum gred C; ATAU

  d. Cambridge English: Advance (CCE) minimum gred C; ATAU

  e. Pearson Test English minimum gred 41; ATAU

  f. Pemohon dari Negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai media komunikasi rasmi; ATAU

  g. Pemohon dari Institusi Akademik yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa pengantar

  h. Kelayakan yang diterima oleh universiti setara dengan di atas.

  iv. Memenuhi keperluan minima Standard Program yang berkuatkuasa bagi pengambilan pelajar dalam tempoh tersebut; ATAU

  v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  Sebarang perubahan pada Standard Program akan terpakai pada pelajar kohort baharu sahaja.
  Pelaksanaan syarat kelayakan masuk berdasarkan Standard Program ini adalah terpakai berdasarkan ketetapan yang telah dinyatakan dalam pekeliling Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) semasa penguatkuasaan pemakaian sesuatu Standard Program.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon