Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

Ahli Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif

rektor kuips

SAHIBUL FADHILAH PROFESOR DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI BIN HAJI OTHMAN

PENGERUSI / REKTOR

Dr Jihan

DR. JIHAN BINTI AHMAD

TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & EHWAL PELAJAR

BADRUL HISHAM BIN ABD RAHMAN

PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN, KORPORAT & JARINGAN INDUSTRI

Rohana

ROHANA BINTI ZAINOL

PENDAFTAR

MAZLAN BIN ZOLKIFLI

BENDAHARI

Noriyah

NORIYAH BINTI ABDUL RAZAK

PUSTAKAWAN

FAUZIAH BINTI MOHD SAFAR

KETUA SEKSYEN PERUNDANGAN