Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

Ahli Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif

rektor kuips

SAHIBUL FADHILAH PROFESOR DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI BIN HAJI OTHMAN

PENGERUSI / REKTOR

PROFESOR MADYA DR AKRAM BIN DAHAMAN @ DAHLAN

TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & EHWAL PELAJAR


BADRUL HISHAM BIN ABD RAHMAN

PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN, KORPORAT & JARINGAN INDUSTRIMAZLAN BIN MOHD IBRAHIM

PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI

Rohana

ROHANA BINTI ZAINOL

PENDAFTAR

MAZLAN BIN ZOLKIFLI

BENDAHARI

FAUZIAH BINTI MOHD SAFAR

KETUA SEKSYEN PERUNDANGAN

Noriyah

NORIYAH BINTI ABDUL RAZAK

PUSTAKAWAN