Logo-KUIPs-full

Telephone

+604 - 9851 867

Fax

+604 - 9851 852

Email

info@kuips.edu.my

KUIPs

@kolejuniversitiislamperlis

Moto, Misi & Visi

MOTOSyumul

Pendidikan lengkap dan sempurna berteraskan al-Quran dan as-Sunnah.

Taqwa

Menghasilkan individu yang sentiasa memelihara agama, bangsa dan Negara untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t.

Dinamik

Graduan yang berdaya saing serta mampu menghasilkan penyelarasan, memulakan transformasi ke arah kemajuan dan kecemerlangan dunia dan akhirat.MISI

Institusi Pendidikan Yang Mengintegrasikan Dan Menyebar Luaskan Ilmu Dan Kefahaman Berteraskan Al Quran Dan As-Sunnah Ke Arah Melahirkan Insan Bermodal Intelektual Yang Menyumbang Kepada Melahirkan Peradaban Ummah.VISI

Unggul Sebagai Institusi Pendidikan Yang Berdaya Saing Di Peringkat Global.

ms_MYMalay