Pusat Pengurusan Ehwal Pelajar

Pusat Pengurusan Ehwal Pelajar

Mensejahtera Pelajar Satu Kerahmatan

-

Company Name

 • VISI
 • MISI
 • OBJEKTIF


Menjadi “perintis perubahan” dalam mengharmonikan keunggulan sahsiah mahasiswa dan kecemerlangan akademik selari dengan visi dan misi universiti untuk melahirkan insan berilmu dan beramal yang kompeten (pemikir) bertaraf Antarabangsa.


Beriltizam menyediakan persekitaran, prasarana dan kemudahan yang kondusif, produktif serta mesra pelajar melalui sinergi professionalism dan perkhidmatan pelajar yang berkualiti.


• Melahirkan siswazah seimbang dari aspek fizikal, spiritual dan intelektual bagi kesejahteraan sejagat.

• Membina kesedaran kepimpinan melalui aktiviti berpersatuan.

• Meningkatkan hubungan antarabangsa melalui program pertukaran pelajar.

• Membentuk pelajar dalam proses permohonan biasiswa dan pembiayaan dengan lebih cekap.

• Melahirkan atlet yang bertaraf antarabangsa.

pentadbiran

Pentadbiran & Operasi

kecemasan

Kebajikan & Kecemasan Pelajar

kelab dan persatuan

Kelab & Persatuan

 1. Seksyen Perkhidmatan Pelajar
  • Menyediakan perkhidmatan pengangkutan bas mahupun kenderaan kecil.
  • Menjaga kebajikan pelajar dari segi kewangan dan sokongan moral.

 

 1. Kebajikan Pelajar

Tabung INFAQ (Bantuan / Pinjaman)

 • Skim Tabung Infaq dalam bentuk Bantuan dan Pinjaman:-

Klasifikasi Manfaat Tabung Infaq Bantuan

Manfaat Tabung Infaq

 
Klasifikasi Pemohon Tabung Infaq Pinjaman.
Pemohon Tabung InfaqTabung Amanah Zakat (TAZa)

Klasifikasi Skim Tabung Amanah Zakat (TAZa) KUIPsTabung Makan KUIPs

Syarat Penerima Kupon Makanan

 • Pelajar adalah anak yatim, ibu bapa yang bercerai, ibu tunggal dan ibu bapa yang mengalami masalah kesihatan sehingga terpaksa menanggung kos pembelajaran dan sara hidup sendiri sepanjang pengajian.

 • Keluarga pelajar yang mana terdapat adik beradik yang mengalami masalah kesihatan kritikal seperti sakit tulang belakang, penyakit saraf, yang terlantar, asthma dan masalah kesihatan.

 

INSURAN PELAJAR TEMPATAN

 • Insuran Pelajar Tempatan dilindungi oleh Syarikat Etiqa Takaful Berhad.
 • Bagi Pelajar Tempatan, mereka dilindungi di bawah Polisi Etiqa Family Takaful Berhad.
 • Pelajar boleh mendapatkan rawatan di klinik dan hospital kerajaan.


Skop Perlindungan dan Sumbangan

 1. Semua penyebab kematian.
 2. Khairat kematian


Skim Insuran kemalangan diri berkelompok

 Insuran kemalangan diri berkelompok


Skim Khairat
Kematian
Skim Khairat Kematian

INSURAN PELAJAR ANTARABANGSA

 • Insuran Pelajar Antarabangsa dilindungi oleh Syarikat AIA International Student Medical Insurance via Education Malaysia Global Services (EMGS) 2016
 • Bagi Pelajar Antarabangsa, mereka dilindungi di bawah Polisi AIA.
 • Sebarang kos perubatan melebihi had manfaat yang disediakan oleh EMGS akan ditanggung oleh pelajar/ahli.
 • Penyakit kronik tidak dilindungi (Diabetes, Tekanan Darah Tinggi, Asma, Hep B & C, gangguan saraf, endometriosis, transverse myelitis, dan lain-lain)
 • Sila ambil perhatian bahawa rawatan di luar Malaysia TIDAK diliputi di bawah manfaat EMGS.


2. Penajaan Dan Pembiayaan

 • Biasiswa Pendidikan Tinggi Asnaf KUIPs-MAIPs

 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

 • Agensi Zakat Negeri

 • Yayasan Pelajaran Mara

 • Pinjaman Pelajaran Mara

 • Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

 

Persatuan/Kelab/MPP 

 • Mengurus penubuhan dan pendaftaran persatuan/kelab.
 • Mengurus permohonan mengadakan aktiviti pelajar.
 • Mengurus permohonan mengadakan aktiviti diluar Negara
 • Mengurus penghantaran laporan aktiviti pelajar/Persatuan /Kelab/MPP
 • Mengurus permohonan sijil aktiviti

Hubungi Kami