SEMAK STATUS PERMOHONAN

  • Pemakluman ini hanya tertakluk untuk kegunaan semakan status permohonan bagi kemasukan pelajar baharu secara on-line.
  • Semakan status permohonan pelajar baru hanya boleh akses di laman web KUIPs (Sistem Kemasukan Pelajar) iaitu: https://sas.syskuips.my/
  • Permohon kali pertama, anda diwajibkan mendaftar akaun baharu dan akan disahkan akaun tersebut melalui emel anda mengikut maklumat pemohonan tersebut.
  • Pemohon  yang kali pertama ini dikehendaki Sign In untuk permohonan pelajar baru selepas mengaktifkan URL Links di E-mel pemohon.
  • Permohon yang sudah mendaftar akaun, anda hanya akses untuk Sign In akaun untuk mengisi maklumat permohonan pelajara baru secara lengkap.

PERHATIAN

Rajah 1: Contoh paparan screenshot di permohonan on-line untuk semakan status permohonan pelajar baru.