• Phone: +604-985 1150
  • Email: info@kuips.edu.myStaf Directory
No. Department Official Email (@kuips.edu.my)
No. Department Official Email (@kuips.edu.my)
1 BAHAGIAN AKREDITASI , PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASI mqava@kuips.edu.my
2 BAHAGIAN GOVERNAN DAN KAWAL SELIA AGENSI (BGKSA), JABATAN PENDAFTAR governan@kuips.edu.my
3 BAHAGIAN PENGURUSAN BAKAT, JABATAN PENDAFTAR bpb@kuips.edu.my
4 BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI , PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASI iso@kuips.edu.my
5 BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN (BPK), JABATAN PENDAFTAR bpk@kuips.edu.my
6 BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN (BPK), JABATAN PENDAFTAR (SEKRETARIAT LPU) sekretariatlpu@kuips.edu.my
7 FAKULTI ALQURAN DAN SUNNAH fqs@kuips.edu.my
8 FAKULTI MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAM fmki@kuips.edu.my
9 FAKULTI PENGAJIAN ISLAM fpi@kuips.edu.my
10 JABATAN BENDAHARI jabatanbendahari@kuips.edu.my
11 JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (JHEA) jhea@kuips.edu.my
12 JABATAN HAL EHWAL KORPORAT jhek@kuips.edu.my
13 JABATAN PEMASARAN marketing@kuips.edu.my
14 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITI jppf@kuips.edu.my
15 JABATAN PERPUSTAKAAN editors@kuips.edu.my
16 JABATAN PERUNDANGAN legal@kuips.edu.my
17 JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI itsupport@kuips.edu.my
18 JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PELAKSANA) jkkp@kuips.edu.my
19 KETUA-KETUA JABATAN KUIPS ketuajabatan@kuisp.edu.my
20 PEJABAT PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI prppa@kuips.edu.my
21 PEJABAT PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN, KORPORAT DAN JARINGAN INDUSTRI pejabatpenolongrektor@kuips.edu.my
22 PEJABAT TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & ANTARABANGSA pejabattraa@kuips.edu.my
23 PENGARAH PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASI (PPKA) ppka_pr@kuips.edu.my
24 PUSAT BAHASA DAN PENGAJIAN UMUM (PBPU) pbpu@kuips.edu.my
25 PUSAT HAL EHWAL ANTARABANGSA (PHEA) cia@kuips.edu.my
26 PUSAT KAUNSELING DAN KERJAYA pkk@kuips.edu.my
27 PUSAT PEMBANGUNAN PELAJAR DAN KO-KURIKULUM pusko@kuips.edu.my
28 PUSAT PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (CUTLTC) cutltc@kuips.edu.my
29 PUSAT PENGAJIAN ASASI (PPA) pusatasasi@kuips.edu.my
30 PUSAT PENGINAPAN DAN KEDIAMAN ppk@kuips.edu.my
31 PUSAT PENGURUSAN EHWAL PELAJAR (PUSPEP) puspep@kuips.edu.my
32 PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASI ppka@kuips.edu.my
33 PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI (RMIC) rmic@kuips.edu.my
34 REKTOR rektor@kuips.edu.my
35 SEKRETARIAT ALP sekretariatalp@kuips.edu.my
36 SEKRETARIAT LPU sekretariatlpu@kuips.edu.my
37 SEMUA PELAJAR student@kuips.edu.my
38 SEMUA STAF KUIPS staf@kuips.edu.my
39 UNIT EXAM, JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (JHEA) unitexam@kuips.edu.my
40 UNIT LATIHAN INDUSTRI (ITAC) itac@kuips.edu.my
41 UNIT PENAJAAN DAN BIASISWA pembiayaanpembelajaran@kuips.edu.my
42 UNIT PENGIJAZAHAN graduation@kuips.edu.my
43 UNIT SENAT DAN PENTADBIRAN AKADEMIK, JABATAN PENDAFTAR senat@kuips.edu.my
44 UNIT TERJEMAHAN DAN SUNTINGAN KUIPS officialtranslation@kuips.edu.my